Over the Shoulder Shot of Senior Medical Scientist Working with CT Brain Scan Images on a Personal Computer in Laboratory. Neurologists in Research Center Work on Brain Tumor Cure.
 • תוכנה לניהול השכרת נכסים:
  התוכנה מאפשרת שליטה מלאה על מאגר הנכסים להשכרה. התוכנה מתאימה לאנשים פרטיים בעלי נכסים או לחברות בעלות נכסים למגורים ו\או נכסים מסחריים \ תעשייתיים המשכירות נכסים אלה וזקוקות למערכת שתעקוב באופן יעיל על תקבולי ההשכרה החודשיים. התוכנה גם מתאימה לקיבוצים המשכירים דירות או בתי הארחה . קיימת גירסה של התוכנה באנגלית שהוטמעה בכנסיה היוונית האורתודוכסית בירושלים.
 • התוכנה כוללת:
  1. כרטסת בעלי נכסים.
  2. כרטיס נכס.
  3. כרטסת שוכרים.
  4. כרטסת שוכרים היסטוריים.
  5. כרטסת פעילות כספית בנכס.

  6. מעקב אחרי תשלומי השוכרים - הצגת דיירים המפגרים בתשלום .
  7. הצמדת התשלומים למדד המחירים לצרכן או לדולר.
  8. פתיחה אוטומטית של חוזים שנחתמו על ידי השוכרים.
  9. ארכיון מסמכים ממוחשב לכל נכס ושוכר.
  10. מגוון דוחות ושאילתות לאיתור מידע.
  11. ועוד נושאים נוספים ומגוונים.

  .
 • תוכנה לניהול מלאי ועץ מוצר:
 • התוכנה מספקת כלים יעילים - המאפשרים שליטה מלאה על מאגר המלאי בחברה. שליפת הנתונים מהירה - וניתן לקבל את מכלול הנתונים של מאגר המלאי בחברה \ במפעל.
  התוכנה כוללת את הנושאים הבאים
   1.כרטיס מוצר ובו מוצגים כל נתוני המוצר כולל מלאי מינימום , נקודת
  הזמנה , הצגת תמונת המוצר . חיפוש מוצרים לפי מספר פרמטרים.
  2. בניית עץ מוצר עד לרמה שלישית.
  3.הוספת כניסות מלאי וניפוקי מלאי למוצרים.
  4.כרטיס ספק שבו מוצגים כל נתוני הספק.
  5.כרטיס יצרן שבו מוצגים כל נתוני היצרן .
  6.קישור ספק למוצר .

  7.ביצוע ספירות מלאי.
  8.מגוון שאילתות ודוחות .
  9.מגוון שאילתות.
  10.מגוון דוחות .


  .
 • תוכנה לניהול אחזקת מבנים:
 • התוכנה לניהול אחזקת מבנים שפותחה ע"י חברת גולד מערכות מידע, מספקת כלים ממוחשבים המאפשרים שליטה מלאה על מאגר הנתונים הלוגיסטיים והכספיים לחברות העוסקות באחזקת מבנים. הכלים הממוחשבים מאפשרים הפעלה פשוטה, תחזוק קל ושוטף, קיצורי דרך רבים, חוסכים זמן יקר, ומאפשרים שליטה מלאה על המידע – החיוני לניהול תקין של אחזקת מבנים. ניתן להתקין את התוכנה ב"ענן " ולהפעיל אותה מכל מקום בארץ ובעולם.
 • התוכנה הכוללת :
  1. כרטיס מבנה עם רשימת הדיירים שבו.
  2 .פרטים כלליים על המבנה כגון מספר דיירים למבנה , מספר קומות ,גוש
  וחלקה , פרטים על המקלט , לובי חניה , גג , סוג איטום לגג ועוד.
  3. יומן משימות למבנה : הוספת משימת שבר או משימה מונעת.
  4. מעקב אחרי ביצוע המשימות .
  5. כרטסת עובדים המבצעים את פעילות האחזקה.
  6. ריכוז הוצאות למבנה.
  7. מגוון דוחות ושאילתות.


 • תוכנה לניהול מעבדת תיקונים:
 • התוכנה לניהול מעבדת תיקונים - שפותחה על ידי חברת גולד מערכות - והוטמעה בהצלחה באגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים - מספקת כלים מקצועיים יעילים המאפשרים שליטה מלאה על ביצוע התיקונים במעבדה , מעקב אחרי שלבי התיקון ומסירת המכשירים התקינים למחלקות השונות .
 • התוכנה כוללת:
  1. כרטיס מוצר תקול -ובו כל כל פרטי התקלה.
  2. הוספת תיקון - מעקב אחרי תיקונים שעדיין לא בוצעו . חיפוש מהיר של

  תיקונים לפי מספר פרמטרים.
  3.כרטיס לקוח ובו מרוכזים כל נתוני הלקוח כגון : שם הלקוח , לקוח פרטי או חברה , הסכמים ללקוחות ריכוז תיקונים שבוצעו ללקוח הספציפי , ריכוז מסמכים חשבונאיים שהופקו ללקוח הספציפי ועוד.
  4. כרטיס תמיכה טכנית \ שליטה מרחוק.
  5. ניהול מלאי חלקי חילוף .
  6. הפקת חשבוניות וקבלות.

  7. ועוד....

נדל"ן זהב – תוכנה לניהול נדל"ן :

 בעל עסק לניהול נדל"ן:

 הקץ לתשלום חודשי עבור מידע על נדל"ן שהינך מקבל :

 באמצעות תוכנה לניהול נדל"ן – אינך משלם "משכנתא" לאורך חודשים 

 ארוכים , אלא רוכש את התוכנה ובונה בעצמך את מאגר המידע שלך מבלי

 להזדקק לגורמים חיצוניים ולתשלומים מיותרים כל חודש בחודשו.

התוכנה כוללת:

1.חלוקה לפי נושאים כגון : נכסי תעשייה ,מגרשים,מחסנים ,נכסים מניבים, משרדים, נכסים למגורים, חנויות.

2.הצגה של מפרט טכני לכל נכס ונכס הפרדה בין מכירה והשכרה.

3.הצגת תמונות הנכסים או סרטוני וידאו של הנכסים.

4.איתור מהיר של נכס העונה על הקריטריונים הנדרשים כגון:טווח מחירים , מספר חדרים ,מכירה או השכרה , ישוב , שטח הנכס ועוד.

5. איתור מהיר של לקוחות – בעלי נכסים או מחפשי נכסים.

6. חלוקה לפי אזורים , קבלת כל האזורים לכל עיר ועיר.

7. דוחות: קבלת דוחות נכסים לפי קריטריונים הנקבעים מראש.

8. יומן פגישות ממוחשב.

9. בכרטיס הלקוח המחפש נכס – פרוט כל הנכסים שהוצגו ללקוח .

10. הצגת דרישות הלקוח המחפש נכס בנוגע לנכס כגון : אזור , ישוב , גודל הנכס וכדומה.

11. מגוון שאילתות לאיתור מידע .

12. ניתן להוסיף לתוכנה מודולים נוספים לפי דרישת הלקוח.

  .

 

 • תוכנה לניהול משרד חקירות:
 • התוכנה מספקת כלים ממוחשבים יעילים לניהול מקצועי של משרד חקירות. המחיר הרשום מטה כולל מע"מ - וניתן לשלם בחמישה תשלומים שווים. לתוכנה שתי אופציות רכישה
  1. ללא מסמכים חשבונאיים (כולל חשבון עסקה )
  2. עם מסמכים חשבונאיים .(התוכנה מאושרת על ידי שלטונות המס).

  נושאים הכלולים בתוכנה:
  1.כרטיס לקוח מזמין \ משלם ובו מופעים כל פרטי הלקוח , טלפונים , אנשי קשר , אם הלקוח הוא בנק – הצגת נתוני הבנק , מספר הסניף וכדומה.
  2.כרטיס חקירה : ובו מוצגים כל נתוני החקירה , סוג החקירה , שם הלקוח המזמין , שם הלקוח המשלם , פרוט סוגי החקירות בתיק , רשימת החוקרים – לתיק החקירה , פרוט סכומים לתשלום לכל חוקר וחוקר , פרוט תשלומים בפועל לכל חוקר וחוקר ועוד.
  3. איתור מהיר של תיקים באמצעות מספר רב של פרמטרים כגון מספר תיק , שם הלקוח המזמין , תאריך פתיחת תיק , שם חוקר מבצע , מספר חשבון עסקה , מספר חשבונית מס , מספר חשבונית מס קבלה שהופקה ועוד.
  4. כרטיס חוקר – ובו מופיעים כל פרטי החוקר.
  5. בניית חשבונות עסקה לכל תיק חקירה ניתן להוסיף מספר חשבונות עסקה בהתאם לצורך.
  6. מסמכים חשבונאיים לכל תיק חקירה
  7. ביצוע מעקבים במגוון רחב של נושאים הנוגעים לביצוע החקירה , קבלת תיקים מהחוקרים מעקב אחרי ביצוע תשלומים ע"י הלקוח המשלם לאחר מסירת ממצאי החקירה, מעקב אחרי ביצוע תשלומים לחוקרים ועוד...
  8. דוחות : מגוון רחב של דוחות חשבונאיים , דוחות חקירה , דוחות חוקרים ועוד...
  9. ארכיון מסמכים ממוחשב לכל תיק חקירה .
 • תוכנה לניהול הצעות מחיר והזמנות :
 • תוכנת הצעות והזמנות זהב מאפשרת בנייה מהירה של הצעות מחיר והזמנות ללקוחות החברה , שליפת הנתונים מהירה וניתן לקבל חתכים שונים של הצעות מחיר שהופקו ללקוחות החברה ובנוסף לכך לבצע מעקב אחרי הצעות מחיר ללא תגובה. התוכנה מאפשרת חסכון של כ-80 אחוז מזמן בניית הצעת המחיר באמצעים אחרים כגון אקסל וכדומה. התוכנה כוללת:
  1. כרטסת לקוחות: איתור מהיר של לקוח לפי מספר פרמטרים , קבלת נתונים בנוגע לאנשי קשר , טלפונים , הצעות מחיר פתוחות וסגורות ללקוח.
  2. כרטסת מוצרים: עם פרוט מחיר קניה ומכיר מכירה למוצר , הצגת תמונת המוצר ונתונים טכניים. איתור מהיר של מוצר לפי מספר פרמטרים.
  3. כרטסת ספקים: עם נתוני ספקים למוצרים.
  4. כרטסת הצעת מחיר \הזמנות : בנייה מהירה של הצעות מחיר המתבססות על מאגר לקוחות הקיים , מאגר המוצרים הקיים ומכירי המכירה שלהם.
  5.איתור מהיר של הצעות מחיר \ הזמנות - לפי מספר פרמטרים.
  6. מגוון שאילתות.

  .
 • תוכנה לניהול מעקב אחרי מכירות והזמנות:
 • התוכנה מספקת כלים ממוחשבים יעילים ומהירים המאפשרים ביצוע בקרה מקצועית אחרי תוכנית המכירות וההזמנות.
  התוכנה כוללת :
  1. כרטיסי המוצרים הנמכרים עם כול הפרטים כגון : שם המוצר , מק"ט , קטגוריית מוצר, קבוצת מוצר קרי קרי : S & M , MIL , SPECIAL שער המרה - דולר -שקל אחרון , עלות שיקלית , עלות דולרית , מחיר שיקלי , מחיר דולרי , BOM NIS , BOM DOLAR , TOTAL DOLAR BOM, BOM RATE . 2. הוספה \ עדכון נתוני מכירות למוצר ברמה החודשית : ברשומות המכירות למוצר מופיעים השדות הבאים : שנה וחודש מכירה, מחיר דולרי ומחיר שיקלי כמות מכירה , ערך מכירה כולל , הסתברות מכירה , ערך מכירה הסתברותי , BOM NIS , BOM DOLAR , BOM RATE , TOTAL BOM , PRODUCT COST , TOTAL COST . 3. הפקת מגוון רחב של דוחות מכירות + הפקת קובצי אקסל
  4. מערכת הרשאות למשתמשי המערכת.


  .
 • תוכנה לניהול לקוחות והפקת חשבוניות וקבלות:
  תוכנת ניהול לקוחות מספקת כלים ממוחשבים המאפשרים שליטה על מאגר הלקוחות בחברה , ביצוע מעקב אחרי שיחות עם הלקוחות באמצעות מערכת טלמרקטינג יעילה מהירה קלה ופשוטה להפעלה. והפקת חשבוניות וקבלות ללקוחות. התוכנה כוללת:
  1.לקוחות: בתפריט ראשי כרטיס לקוח \ הוספת לקוח , נפתח טופס המחולק לשלושה חלקים : חלק ראשון: פרטי הלקוח : שם החברה, כתובת וטלפון ועוד. איתור לקוח לפי מספר פרמטרים כגון שם או חלק משם , מספר טלפון ופרמטרים נוספים. חלק שני: לוג שיחות המתעד את כל השיחות שהתבצעו עם הלקוח . בשדה נושא השיחה מפרטים את נושא השיחה , ניתן לפתוח טופס ובו ניתן לפרט ללא הגבלה את כל השתלשלות השיחה עם הלקוח. ניתן לאתר שיחה עם הלקוח לפי מילים או משפטים שנאמרו בשיחה זו. חלק שלישי: רשימת אנשי קשר ללקוח עם פרוט טלפונים ופרטים נוספים.
  2.פרוט הצעות מחיר שהוגשו ללקוח - ריכוז הצעות מחיר מופיע בכרטיס הלקוח , איתור מהיר של הצעת המחיר והצגתה.
  3.ניהול ארכיון ממוחשב למסמכי הלקוחות.
  4. תזכורות המופיעות בצורה אוטומטית המודיעות על שיחות מתוכננות עם לקוחות שאיתם נוהלו שיחות בעבר ונקבע איתם תאריך לשיחה ולמעקב הבא.
  5. הפקת חשבוניות עסקה , חשבוניות מס , חשבוניות מס קבלה , קבלות וחשבוניות זיכוי.
  6. הפקת דיוור ישיר ללקוחות כולל הפקת מדבקות.
  7. יומן מטלות ופגישות.
  8. ניתן להוסיף מודולים נוספים לתוכנה ולהתאימם לדרישת הלקוח.
  .
תחום עסקי