• תוכנה לניהול בקרת ייצור:
  • תוכנת בקרת ייצור שפותחה על ידי חברת גולד מערכות מידע מאפשרת שליטה מלאה אחרי שלבי הייצור של חלקים בקו הייצור. שליפת הנתונים מהירה שניתן לקבל סטטוס ייצור לכל חלק וחלק.