• תוכנה לניהול בקרת ייצור:
 • תוכנת בקרת ייצור שפותחה על ידי חברת גולד מערכות מידע מאפשרת שליטה מלאה אחרי שלבי הייצור של חלקים בקו הייצור. שליפת הנתונים מהירה שניתן לקבל סטטוס ייצור לכל חלק וחלק.
  התוכנה כוללת:
  1. רשימת חלקים הנכנסים לייצור .
  2. פרוט שלבי הייצור הנדרשים לכל חלק וחלק -לדוגמא :חריטה, השחזה, כרסום וכדומה
  3. פרוט שעות תכנון לייצור כל חלק וחלק.
  4. הקצאת עובדים לייצור בשלבים השונים של העיבוד
  5. בעת סיום ייצורו של כל חלק וחלק העברתו לחלק היסטורי.
  6. כרטסת עובדים עם שיוך מקצועות לעובדים.
  7.טופס הזרמת שלבי ייצור
  8.איתור מהיר של חלק נוכחי והיסטורי לפי מספר פרמטרים.
  9. קבלת נתוני עלות ייצור חלקים .
  10. מגוון שאילתות.
  11. ועוד...
 • תוכנה לבניית הצעות מחיר ללקוחות במפעל או בבית מלאכה לעיבוד שבבי:
 • התוכנת שפותחה על ידי חברת גולד מערכות מידע מאפשרת הקמה מהירה של הצעות מחיר ללקוחות המזמינים מוצרים מהמפעל או מבית המלאכה לעיבוד שבבי.
  התוכנה כוללת:
  1. כרטסת לקוחות מזמינים.
  2. כרטסת עובדים במפעל הכוללת את הגדרת תפקיד של כל עובד ועובד , תמחור שעת עבודה לכל עובד בהתאם לתפקידו.
  3. רשימת חומרי גלם ותמחור חומרי הגלם (לפי יחידות משקל ונפח).
  4. כרטסת קבלני משנה - המקבלים עבודות מהמפעל לביצוע תהליכים כגון טיפולים כימיים , צביעה , חריטה או כרסום ועוד.
  5.כרטסת ספקים המספקים למפעל חומרים שונים ו\או מוצרים שונים כגון ברגים , חומרים כימיים ועוד.
  6. כרטיס מוצר הכולל את כל פרטי המוצר כולל מפרט טכני , ארכיון מסמכים ושרטוטים למוצר .
  7.תמחור המוצר- כולל העמסת עלויות כגון : שעות מהנדסים , שעות שרטטים , תמחור חומרי גלם , שעות עובדי ייצור כגון : חרטים , כרסמים , משחיזים ועוד. מתקבל תמחור סופי למוצר הלוקח בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות כולל הוספת אחוז רווח .
  8.איתור מהיר של מוצר לפי מספר פרמטרים כגון :מק"ט המוצר , שם הלקוח המזמין , מספר שרטוט ועוד.
  9. הקמה מהירה של הצעת מחיר ללקוח המזמין הכוללת העברה מהירה של מוצרים - הכוללת : מק"ט המוצר ,שם המוצר , מחיר המוצר מתוך רשימת המוצרים : סימון המוצרים והעברתם באופן אוטומט להצעת המחיר .
  10. הפקה מהירה של הצעת במחיר בקובץ PDF והעברתה במייל ללקוח.
  11. ועוד...
הסבר מפורט על תוכנות גולד